Viceværtservice
Snerydning og saltning.
Fejning med fejemaskine.
Kontakt til håndværker.
Grafittirens.
Trappevask.
Elo-rapportering.
Flyttesyn.
Renholdelse af vaskerum og kældergange.

Haveservice
Græsslåning af store og små arealer.
Ukrudtsbekæmpelse.
Beskæring af buske og træer.
Bortkørsel af mindre affald.
Klipning af hæk.Erhvervsrengøring
Vinduspudsning.
Rensning af tæpper.
Rengøring af persienner.
Håndværkerrengøring
Støvsugning af opgange samt gangarealer.


Byens Ejendomsservice
v/ Svend Holst
Søgade 8, kld.
8000 Århus C
86 181 160 – 22 141 060

E-mail:
post@byensejendomsservice.dk